La Unió de Consumidors de Catalunya s’adhereix al pacte mundial de Les Nacions Unides

Context

El Pacte Mundial és un marc d’acció encaminat a la construcció de la legitimació social de les corporacions i els mercats.

La corrupció, la iniquitat, la explotació i altres barreres frenen la innovació i l’esperit empresarial.

Les accions responsables, per contra, contrueixen confiança i capital social, al mateix temps que contribueixen al desenvolupament i a la sostenibilitat dels mercats.

http://www.pactomundial.org/quienes-somos/10-principios