Telefonia

Entrevista: Javier Fortaleza, Telefonia mòbil i queixes

Encara que és un invent relativament recent, segur que gairebé ningú s’imagina la vida sense un telèfon mòbil. Però què passa quan volem donar-nos de baixa del servei?. Ens faciliten les coses les companyies telefòniques?. La resposta és negativa, i és una de les queixes principals dels consumidors, com explica Javier Fortaleza, tècnic de la Unió de Consumidors de Catalunya.

Veure l’entrevista aquí

  • Permalink Gallery

    Orange és la companyia que presenta més reclamacions (un 40%) sobre telefonia durant el primer trimestre de 2013 a la UCC

Orange és la companyia que presenta més reclamacions (un 40%) sobre telefonia durant el primer trimestre de 2013 a la UCC

La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC ha tramitat durant el primer trimestre de 2013, més reclamacions respecte al primer trimestre de 2012, en concret un 24,6% més. Durant tot l’exercici anterior, el 29,6% de les reclamacions varen ser derivades per problemes amb
companyies de telecomunicacions.

Durant el primer trimestre de 2013, el 46,67% de les reclamacions tramitades han estat conseqüència de problemes derivats amb companyies de telecomunicacions, el que significa un augment elevat, del qual els temes reclamats més comuns són els següents:
• Noves modalitats de contractació que no queden clarament explicades
• El problema persistent de la cancel·lació de la permanència
• Els cobraments indeguts per realitzar la portabilitat
• El cobrament al consumidor per l’enviament de la factura física
• Inclusió del consumidor a un registre de morosos per part de la companyia quan té reclamació pendent de resolució
• Canviar unilateralment la tarifa sense consentiment del consumidor
• Negar-se a alliberar el terminal mòbil una vegada s’ha satisfet la subvenció o s’ha assumit la penalització per baixa anticipada

D’aquest 46,67% de les reclamacions derivades de companyies de telecomunicacions, el 40% són reclamacions contra ORANGE. El 26,67% són derivades per problemes amb la companyia MOVISTAR. Un 20% d’incidències amb la companyia VODAFONE, i un 13,33 % problemes amb la companyia JAZZTEL.
Des de La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC volem centrar-nos també, en denunciar aquestes males pràctiques, que s’estan produint de manera cada vegada més freqüent. Instem a tots consumidors a què reclamin totes les males pràctiques que detectin, per tal de què, entre
tots, puguem fer complir els drets que són reconeguts als textos legals.