La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC, és membre del Projecte SmartReflex.

Això és degut a que l’objectiu i finalitat és promoure i donar suport a la planificació, disseny i implementació de xarxes de calor i fred 100% renovables en sectors residencials.

Els països membres que componen SmartReflex són Itàlia, Alemanya, Irlanda, Espanya i Dinamarca i 14 socis. El conveni té una durada de 36 mesos, en els quals es mantindran diferents reunions de treball del projecte.

Smart Reflex