La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC pretén informar, orientar i formar al col·lectiu Fedelatina com a consumidors i usuaris, amb la finalitat de promoure la llibertat i racionalitat en la compra de béns i la utilització de serveis, augmentant la seva capacitat de defensa davant el mercat i la seva integració en la societat a la que conviuen.

Fedelatina

Així també, de forma consensuada per part de les dues entitats, es duran a terme la realització de xerrades i tallers per informar i formar sobre qüestions socials que puguin ser d’interès, programant-los sobre temes monogràfics de consum.

La durada del conveni és anual, prorrogable automàticament per períodes anuals.